İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı I Mayor of İzmir Metropolitan Municipality | For tweets in English: @soyertunc_en

İzmir, Türkiye
Joined December 2010