Bakü'de Halvetilğin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Hazret-i Pîr Sultân Yahya Şirvânî' yi ziyaret etmek nasip oldu. #kaybolantarihinpeşinde

10:50 AM · May 26, 2022

0
3
0
31