Sosyal Demokrat | Yazar | Galatasaray | Eski Devlet ve Kültür Bakanı | SHP-CHP Mv.

Türkiye
Joined October 2011