İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi. Adalet,Samimiyyet,Akılcılık,Üretkenlik Ve Kararlılık ilkesi. Le Galibe İllallah. We god(Allah) ın trust.

Joined February 2021